New Age, Reiki, Yoga, mentalitatea „noii conștiințe religioase”, câți oameni se pierd în această mentalitate modernă (II)

yoga, reiki, new age

Aceasta este partea a II a a articolului „New Age, Reiki, Yoga, mentalitatea „noii conștiințe religioase”, câți oameni se pierd în această mentalitate modernă„. Daca nu ai citit inca prima parte, click aici.

Mișcarea New Age are ca obiectiv crearea „unei spiritualități fără granițe sau dogme ce îngrădesc”. Este o rețea de organizații din întreaga lume, având legături între ele, o „conspirație fină”, așa cum o numeşte Maryllene Fergusson, una din proorocițele mișcării.

Alice Bailey, mama spirituală prin excelență a mișcării, afirma că învățăturile i-au fost dictate de mentorul tibetan, o ființă spirituală fără trup omenesc. Ea pretindea că prin această mișcare are o apropiere mai mare de spriritualitate și că acest lucru este necesar pentru ca omenirea să poată intra într-o „nouǎ vârstǎ”, în care va domni armonia universalǎ.

Despre această mișcare se poate spune că este o sinteză a religiilor orientale și a vechilor „Învățături ale Misterelor”, dar și a mai multor forme de ocultism, cum ar fi yoga, reiki, hipnoza, panteismul, credința în reîncarnare. Ei practică inițieri și împărțirea în diferite trepte sau grade de cunoaștere, contactul cu lumea nevăzută – comunicarea cu diverse entități/spirite din „astral” pe diverse căi (mental, vizual, auditiv)/channeling – practică terapeutica sub diferite forme – acces la informatii din banca de date „Akasa” (din trecut, prezent, viitor) – cultivarea anumitor înfrânări, în special cele legate de hrană, promovarea vegetarianismului, chiar a posturilor negre – fac acte de caritate, fapte bune, care au ca efect sporirea încrederii că învățătura, sau școala respectivă, este benefică și plăcută lui Dumnezeu.

Elementul principal al curentului New Age îl constituie trecerea omenirii din constelația Peștilor în cea a Vărsătorului, care va însemna un mare progres spiritual. Această trecere este începutul unei ere a păcii universale și a unei armonii regăsite, Peștele fiind simbolul primilor creștini.

Mişcarea New Age este o rețea incredibil de mare şi de bine organizată de mii de grupuri, trusturi, fundații, cluburi, loje şi grupuri religioase al căror scop este acela de a pregăti lumea pentru a intra în „Era Vărsătorului”. O mică parte din ele sunt: Amnesty International, Zero Population Growth, California New Age Caucus, New World Alliance, World Goodwill, Biserica Universală, Societatea Teozofică, Clubul de la Roma, Christian Science sau Şcoala Unită de Creştinism. Iată diversitatea organizațiilor New Age, care funcţionează în diferite domenii: economice, politice sau religioase. Se crede că în întreaga lume există câteva zeci de milioane de adepți, de diverse practici.

Această mișcare, prin învățăturile ei, îl pune în centrul universului pe omul însuși. Adepții spun că esența omului este spiritul, care este una cu Dumnezeu, însemnând că, prin revelarea spiritului, omul devine ca și Dumnezeu. Ei cred că se auto-mântuiesc și se sprijină doar pe ei însuşi. Susțin că nu există nicio sursă externă de autoritate, ci doar una, din interiorul fiecăruia („Dumnezeul din noi”). Pentru ei, fiecare om are o scânteie divină în el pentru că face parte din esența divină și nu cred în păcat, omul fiind divin și perfect, nu poate exista conceptul de păcat.

Concepția karmei și reîncarnării este preluată din hinduism și budism. Omul își atinge perfecțiunea spirituală prin forțe proprii iar sufletul este o parte a Universului, care nu moare niciodată, reîncarnâdu-se în diferite trupuri, printr-o succesiune de vieți viitoare, conform Karmei bune sau rea câștigată de-a lungul vieților anterioare. Ideea este aceea conform căreia nu există pedeapsa iadului , ci doar etape de evoluție.

Se consideră că după moarte sufletele și-ar găsi locul potrivit nivelului său evolutiv și își vor plăti datoriile karmice la o nouă întrupare. Nimeni nu trebuie să se teamă de moarte și de ceea ce urmează să îl aștepte dincolo. Scopul acestei mișcări nu este să golească bisericile, ci să cultive confuzia conștient, ca omul să aibe o cugetarea pervertită, adică să fie de acord că toate religiile sunt același lucru, sunt căi care duc la același scop. Astfel, spun că există multe religii dar un singur Dumnezeu. Meditația şi rugăciunea minții ar fi același lucru, iar binele și răul ar fi două puteri egale, care se completează una pe alta. Pentru ei, Iisus Hristos este unul dintre nenumăraţii iniţiaţi din istoria omenirii şi, mai degrabă, este o stare înlăuntrul nostru, o stare hristică, aşa cum o numesc ei. În general, majoritatea informațiilor care se vehiculează se consideră a fi informație revelată de către „înalte” spirite, entități din „astral” sau informații din așa-zisa bancă de date Akasha.

Orice om este dator, pentru sufletul său, să își pună întrebări în privința învățăturii pe care o urmează, dar și asupra autorului ei, să ia aminte, la modul cel mai serios, în cine și în ce își pune încrederea, pentru că prețul este foarte mare: mântuirea sufletului său. Să își pună întrebarea ce este mai demn de încredere, pe de-o parte un om (maestrul sau liderul spiritual), cu toate patimile și neputințele lui, care pretinde că deține cunoașterea cea adevărată și, pe de altă parte, învățătura lui Iisus Hrisos, cel care ne-a spus ce trebuie să facem pentru a ne câștiga mântuirea – să lucrăm asupra sufletului nostru (prin pocăință, lepădare de sine, iubire de Dumnezeu și de aproapele nostru, nejudecată, smerenie, curățenia inimii, nu despre mantra și diverse tehnici terapeutice).

„Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume” (1 Ioan 4, 1).

„Duhul grăiește lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor depărta de credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor, prin fățărnicia unor mincinoși care sunt înfierați în cugetul lor”(1 Timotei 4:1, 2).

Sfântul Efrem Sirul spune:

„nesuferind lucrul cel vechi, doreşte să facă inovaţii. Omul mândru nu suportă să urmeze Tradiţia Bisericii, crezând că el însuşi poate tâlcui mai bine Sfânta Scriptură. Şi astfel, tăind şi spânzurând, lepădând şi adăugănd, face o religie pe măsura lui”

În cartea „Marii inițiați ai Indiei și Părintele Paisie” autorul descrie în amănunt greutățile prin care a trecut aderând la yoga, luptele pe care le-a dus, dezamăgirile învățăturilor orientale și întoarcerea lui la ortodoxie, datorită și cu ajutorul Cuviosului Paisie. Este o carte recomandată tuturor celor care cochetează cu spiritualitatea și filozofia orientală.

 

Ți-a placut articolul?

Un comentariu la “New Age, Reiki, Yoga, mentalitatea „noii conștiințe religioase”, câți oameni se pierd în această mentalitate modernă (II)

Lasă un răspuns